VIND Hulpwijzer

 

VIND Hulpwijzer informeert en adviseert over wonen, welzijn, zorg, werk & inkomen en jeugd & gezin. Dit gebeurt op een laagdrempelige wijze en waar van toepassing geheel volgens de Kanteling. VIND Hulpwijzer laat zien hoe inwoners met bepaalde situaties om kunnen gaan, waar ze terecht kunnen met bepaalde vragen en hoe - soms ingewikkelde - procedures in hun werk gaan. Kortom, een volledige, gebruiksvriendelijke oplossing op het gebied van onder andere de beleidsterreinen Wmo, Participatiewet (voorheen WWB), Jeugdzorg en Armoedebestrijding. 

Uw lokale sociale kaart
VIND Hulpwijzer informeert en adviseert cliënten aan de hand van de lokale sociale kaart en logische vraaggeleiding. De nadruk ligt hierbij op vraagverheldering en zelfredzaamheid. VIND Hulpwijzer richt zich op zowel de inwoners van uw gemeente als op de professionals. Zo kunnen de wijkteams VIND Hulpwijzer als instrument gebruiken tijdens de klantcontacten. De informatie in VIND Hulpwijzer kan ook dienen als content binnen uw klantvolgsysteem. Tevens kan de informatie uit VIND Hulpwijzer beschikbaar gesteld worden voor bijvoorbeeld uw KCC-medewerkers. Wij denken graag met u mee over de verschillende toepassingsmogelijkheden.

Met VIND Hulpwijzer beschikt u over een instrument dat toegankelijk en gebruiksvriendelijk is voor al uw doelgroepen. Alle sociale vraagstukken kunnen hierin een plaats krijgen.

Presentatie
Ook voor uw burgers; vanuit hun eigen perspectief laten leiden naar informatie?
Bekijk hier een korte presentatie

 

Nieuwe functies in VIND Hulpwijzer
We zijn continu bezig met verbetering en doorontwikkeling van VIND Hulpwijzer. Zo hebben we onlangs de zoekfunctie verbeterd van alle Hulpwijzers. Daarnaast komen binnenkort 3 nieuwe functionaliteiten en diensten beschikbaar: 

Uitgebreide kaartfunctionaliteit
Deze kaartfunctionaliteit is geschikt voor alle VIND Hulpwijzers en biedt: 
•    Alle lokale adressen op één kaart zichtbaar. 
•    In één oogopslag duidelijk bij welke dienstverlener u in uw eigen omgeving terecht kunt. 
•    Per onderwerp alle organisaties op een rijtje. 
•    Alle organisaties per onderwerp bij elkaar op één kaart.

Maatschappelijke partner pagina
De VIND Hulpwijzer is verder uit te breiden met de nieuwe module Maatschappelijke partner pagina. Via deze module kunnen professionals zelf de informatie over hun organisatie aanvullen of aanpassen. Omdat de wijzigingen onafhankelijk zijn van de kwartaalupdates blijft de informatie voor inwoners nog beter up-to-date.

Periodieke datacontrole en redactieservices
Op verzoek van enkele gemeenten is nu een redactieservice beschikbaar voor het beheer van de lokale adressen. Dit betekent dat de Sdu-redactie de gegevens controleert en onderhoudt van alle lokale organisaties die in de Hulpwijzer zijn opgenomen. Een extra service zodat uw Hulpwijzer altijd actuele informatie bevat.

Meer weten over deze nieuwe mogelijkheden binnen VIND Hulpwijzer?
Bel (070) 378 98 80 of mail naar helpdeskVIND@sdu.nl voor een vrijblijvende afspraak met één van onze adviseurs.

Wilt u meer weten over VIND Hulpwijzer? Stel ons uw vraag.