VIND Hulpwijzer

VIND Hulpwijzer is hét portaal voor inwoners die informatie zoeken binnen het sociale domein. De ideale combinatie
van zoekmachine, vraaggeleiding, adviezen en sociale kaart op lokaal niveau. Inwoners zien hoe ze met bepaalde
situaties om kunnen gaan, waar ze terecht kunnen met hun vragen en hoe procedures in hun werk gaan. Dit scheelt
de gemeente veel vragen en tijd en de inwoners zijn direct geholpen.

Lokale sociale kaart

Inwoners krijgen het juiste antwoord op alle vragen over zorg, participatie en opvoeden. Hierbij staat de zelfredzaamheid
centraal. VIND Hulpwijzer is meer dan een zoekmachine en neemt inwoners aan de hand met behulp
van slimme en laagdrempelige vraaggeleiding. Bij ieder advies worden relevante organisaties in de eigen omgeving
vanuit de lokale sociale kaart getoond. Zoekt een bezoeker op onderwerp? Ook dan vindt hij de organisaties duidelijk
bij elkaar op een interactieve kaart. Het hele spectrum van het sociale domein binnen uw gemeente staat logisch
en eenvoudig bij elkaar. Voor zowel inwoners als professionals. Beschikbaar via een op maat gemaakte website, via
de gemeentelijke website en in uw klantcontactsysteem.

Actueel en begrijpelijk

De professionele redactie van Sdu schrijft en beheert de informatie namens de gemeente. Met haar uitgebreide
domeinkennis houdt de redactie de ontwikkelingen in wet- en regelgeving en in het beleid in de gaten en verwerkt dit
in de content. Zowel adviesteksten als organisatiegegevens worden periodiek bijgewerkt. Iedere bezoeker moet de
tekst begrijpen. Het gehanteerde taalniveau voorziet hierin. De zinnen zijn helder, kort en actief. Ze sporen aan tot
actie.

Aanpasbaar aan individuele wensen

VIND Hulpwijzer is aan te passen aan de wensen van elke gemeente. Aanvullend zijn er 2 extra modules beschikbaar:
1. Maatschappelijke partner pagina (MPP): maatschappelijke partners kunnen zelf hun adresgegevens en
informatie aanvullen of aanpassen.
2. Redactieservices: de redactie van Sdu beheert actief de lokale organisatiegegevens die in VIND Hulpwijzer zijn
opgenomen.

Meer weten over VIND Hulpwijzer?

Bel (070) 378 98 80 of mail naar helpdeskVIND@sdu.nl voor een vrijblijvende afspraak met één van onze adviseurs.