Voor iedereen het juiste antwoord

Gebruik VIND informatiemanagement voor implementatie van de AVG

Steeds vaker horen wij dat gebruikers van VIND informatiemanagement (waaronder Model DSP en de i-Navigator vallen) deze als basis willen gebruiken voor het 'implementeren van de AVG'. Het intensieve gebruik heeft ook geleid tot nieuwe inzichten en wensen met betrekking tot andere functionaliteiten. Daarnaast hebben we de AVG inrichting van de i-Navigator inmiddels getoetst aan de Privacy Baseline van het CIP (Centrum voor Informatiebeveiliging en Privacybescherming) wat ook tot enige wijzigingsvoorstellen heeft geleid. Om hieraan tegemoet te komen brengen wij in april een volgende update uit van de i-Navigator (wederom in de vorm van een RUP) waarin de volgende mogelijkheden zijn toegevoegd:
• Voor alle 'grijze' velden met model-content komen ook witte velden waarin de lokale situatie kan worden vastgelegd indien die afwijkt van de model-situatie.
• Er komt een module 'partners' waarin de ketenpartners en de verwerkers kunnen worden vastgelegd. Per verwerker kan hier worden aangegeven of er een verwerkingsovereenkomst is en waar deze is te vinden.
• Er komt een koppeltabel tussen processen en partners waarin per proces per partner kan worden aangegeven of de partner een bron of ontvanger is van persoonsgegeven met betrekking tot dat proces.
• Enkele extra witte velden voor velden waarvoor nu vaak lokaal kernmerken worden aangemaakt.
Meer weten over hoe VIND Informatiemanagement u kan helpen bij de implementatie van de AVG? Neem dan contact met ons op via helpdeskVIND@sdu.nl.