Voor iedereen het juiste antwoord

Hulpwijzer Rijswijk: de digitale vraagbaak in het sociaal domein

Hulpwijzer Rijswijk: de digitale vraagbaak in het sociaal domein

In de gemeente Rijswijk staat de inwoner centraal. In het kader van de kanteling en de zelfredzaamheid die daarbij horen, moeten burgers tegelijkertijd zo veel mogelijk zélf proberen op te lossen en aan te pakken. Helaas is niet iedereen daar even goed toe in staat.
Voor de mensen die dat niet alleen kunnen en hulp nodig hebben, biedt VIND Hulpwijzer op een laagdrempelige manier steun.
Lees het hele artikel (link naar PDF)