VIND Hulpwijzer

 

VIND Hulpwijzer informeert en adviseert over wonen, welzijn, zorg, werk & inkomen en jeugd & gezin. Dit gebeurt op een laagdrempelige wijze en waar van toepassing geheel volgens de Kanteling. VIND Hulpwijzer laat zien hoe inwoners met bepaalde situaties om kunnen gaan, waar ze terecht kunnen met bepaalde vragen en hoe - soms ingewikkelde - procedures in hun werk gaan. Kortom, een volledige, gebruiksvriendelijke oplossing op het gebied van onder andere de beleidsterreinen Wmo, Participatiewet (voorheen WWB), Jeugdzorg en Armoedebestrijding. 

Uw lokale sociale kaart
VIND Hulpwijzer informeert en adviseert cliënten aan de hand van de lokale sociale kaart en logische vraaggeleiding. De nadruk ligt hierbij op vraagverheldering en zelfredzaamheid. VIND Hulpwijzer richt zich op zowel de inwoners van uw gemeente als op de professionals. Zo kunnen de wijkteams VIND Hulpwijzer als instrument gebruiken tijdens de klantcontacten. De informatie in VIND Hulpwijzer kan ook dienen als content binnen uw klantvolgsysteem. Tevens kan de informatie uit VIND Hulpwijzer beschikbaar gesteld worden voor bijvoorbeeld uw KCC-medewerkers. Wij denken graag met u mee over de verschillende toepassingsmogelijkheden.

Met VIND Hulpwijzer beschikt u over een instrument dat toegankelijk en gebruiksvriendelijk is voor al uw doelgroepen. Alle sociale vraagstukken kunnen hierin een plaats krijgen.

Presentatie
Ook voor uw burgers; vanuit hun eigen perspectief laten leiden naar informatie?
Bekijk hier een korte presentatie

 

Wilt u meer weten? Stel ons uw vraag.